Индустриални новини

Съображения за дебелината на дизайна на печатни платки:

2022-01-07

Съображения за дебелината на дизайна на печатни платки:
Оценете дебелината на PCB в много аспекти
1. Процесен капацитет на фабриката за печатни платки
Помислете дали фабриката за платки разполага с оборудване за производство на необходимата дебелина на платката, направете го възможно най-скоро в процеса на проектиране и вземете предвид изискванията за проектиране на съответния DFM. В противен случай може да бъдете принудени да модифицирате и препроектирате структурата на стека на печатни платки.
2. Удължаване на срока за доставка
Изборът на фабрика за платки не е постоянен материал, който ще удължи производствения цикъл на печатни платки. Следователно, за нестандартна дебелина на плочата, трябва да се вземе предвид времето за доставка.
3. Допълнителни разходи
Цената на специалните плочи, допълнителните производствени разходи и разходите за удължено време за доставка трябва да бъдат оценени, за да се определи дали допълнителните разходи са приемливи. Приемането на стандартна дебелина на печатни платки първо ще направи производството по-бързо и по-ниско. Въпреки това, ако решите да изберете нестандартна дебелина, трябва да комуникирате с фабриката за платки, преди да започнете проектирането на печатни платки, за да гарантирате, че процесът на фабриката за платки може да бъде произведен, и да съобщите времето за доставка и допълнителните производствени разходи.
Разбира се, конвенционалната дебелина на общата готова печатна платка е от 0,8 мм до 1,6 мм, а по-често срещаната спецификация за дебелина на плочата е 1,6 мм в метрични единици по подразбиране (около 63 mil в британска единица). Много стандарти за конектори също са адаптирани според спецификацията за 1,6 мм.