Информация за продукта

Изисквания за приоритет на окабеляването на печатни платки

2022-04-08


Изисквания за приоритет на окабеляването на печатни платки

Най-професионалното споделяне на процеси на печатни платки

1. Приоритет на ключови сигнални линии:
Предпочитани са ключови сигнали като захранване, симулиран малък сигнал, високоскоростен сигнал, часовников сигнал и сигнал за синхронизация.
2. Принцип на приоритет на плътността на окабеляването:
Започнете окабеляването от устройството с най-сложната връзка на единичната платка. Започнете окабеляването от зоната с най-плътните връзки на платката.
3. Основни предпазни мерки за обработка на сигнали:
Опитайте се да осигурите специален слой за окабеляване за ключови сигнали като часовников сигнал, високочестотен сигнал и чувствителен сигнал и осигурете минималната му площ на контура. При необходимост се приемат методи като екраниране и увеличаване на безопасното разстояние. Осигурете качество на сигнала.
4. Контрол на импеданса:
Мрежата с изисквания за контрол на импеданса трябва да бъде разположена върху слоя за управление на импеданса и трябва да се избягва кръстосаното разделяне на сигнала.