Информация за продукта

Контрол на тампер на окабеляване на печатни платки

2022-04-09

Контрол на тампер на окабеляване на печатни платки

Най-професионалното споделяне на процеси на печатни платки

1. Интерпретация на принципа 3W
Разстоянието между линиите поддържа 3 пъти ширината на линията. За да намалите кръстосаните смущения между редовете, уверете се, че разстоянието между редовете е достатъчно голямо. Ако разстоянието между центровете на линията е не по-малко от 3 пъти ширината на линията, 70% от електрическото поле между линиите може да се предпази от намеса една в друга, което се нарича правило 3W.
2. Контрол на тампер
Кръстосаните смущения се отнасят до взаимните смущения, причинени от дълги паралелни кабели между различни мрежи върху печатни платки, което се дължи главно на разпределения капацитет и разпределената индуктивност между успоредните линии.
Основните мерки за преодоляване на кръстосаните смущения са:
Увеличете разстоянието между паралелното окабеляване и следвайте правилото 3W.
Поставете заземена изолационна линия между успоредни линии.
Намалете разстоянието между слоя окабеляване и заземяващата равнина.