Индустриални новини

Какво знаете за отговорностите на инженерите

2022-04-12

Какво знаете за отговорностите на инженерите

Разработете отговорностите и правомощията на инженера

PE: Продуктов инженер обикновено означава инженерно производство и производствена технология.
Аз: Инженер по оборудване; Организационен инженер
Т.е.: технологичен инженер
QE: Инженер по качеството
Te: Тест инженер
RD инженер: Rd се отнася до инженера за изследвания и разработки, обикновено в електрониката, софтуерната индустрия, други индустрии, като пластмасови изделия и електрическа фабрика
Каква е разликата в отговорностите?
PE Engineer: въвеждане на нови продукти, организиране на пробно производство, ръководство за производство, навременно отстраняване на ненормални проблеми на място (в случай на аномалии трябва да се предприемат временни мерки за противодействие), подобряване на производствения процес, подобряване на производителността и структурата на продукта, в т.ч. изготвяне на ръководство за процеса и др.
IE Engineer: се отнася до лицето, което се занимава с промишлено инженерство. Фабриката отговаря за разпределението на персонала, изработката на форми, изготвянето на инструкции за експлоатация и централизираното производство
Индустриалното инженерство (т.е. накратко) е приложна инженерна професионална технология, разработена на базата на научно управление. Тъй като съдържанието му набляга на цялостно подобряване на производителността на труда, намаляване на производствените разходи и гарантиране на качеството на продукта, така че производствената система да може да бъде в най-добро работно състояние и да получи най-високите общи ползи, на него се обръща внимание от всички страни през последните десетилетия, особено тези страни или региони, които са преживели или са в процес на индустриална реформа, като Съединените щати, Япония, четирите дракона и Тайланд, и двете го разглеждат като основен инструмент за насърчаване на икономическото развитие. В същото време технологията също се разраства бързо в тази среда.

Тоест е проектиране, усъвършенстване и внедряване на системата, интегрирана от хора, материали и оборудване. За да определим, предвидим и оценим резултатите от системата, като използваме експертизата и технологиите в математиката, естествените и социалните науки, ние също така възприемаме принципите и методите на инженерния анализ и проектиране. "

Аз инженер: специфичните отговорности са основно: отговаря за поддръжката на производствената линия, ремонт и поддръжка на инструменти и оборудване и др.
Инженер: Тест инженер, отговорен главно за тестването на продукти.
RD инженер: Rd се отнася до инженера за изследвания и разработки, обикновено в електрониката, софтуерната индустрия, други индустрии, като пластмасови изделия и електрически фабрики.